[B] kostenlose vServer *[U] 16.10.* (i7 4790k, SSD only, 1 Gbit/s)